Välkommen till Hultsfreds kommuns visselblåsarfunktion

Visselpipa

I Hultsfreds kommun och i våra kommunala bolag strävar vi efter ett öppet arbetsklimat, hög etik och att alltid se möjlighet till förbättringar. Med vår visselblåsarfunktion vill vi kunna fånga upp misstänkta missförhållanden inom våra verksamheter.

Känner du till eller misstänker ett missförhållande som det kan finnas ett intresse av att det kommer fram? Du har då, enligt lag, möjlighet att komma till tals utan någon risk för repressalier (till exempel negativa konsekvenser för dig). Du kan också välja att lämna dina uppgifter anonymt.

Varför har Hultsfreds kommun en visselblåsarfunktion?

Visselblåsarfunktionen finns för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. Vi är måna om att göra rätt och upprätthålla våra medarbetares, samarbetsparternas och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv.

Vad kan anmälas?

De allvarliga missförhållandena kan exempelvis vara sådant som rör bedrägeri, jäv, penningtvätt, miljö- och djurskyddsfrågor och kränkningar av personers rättigheter och arbetsrätt.

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Generella synpunkter på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till vårt synpunktsformulär.

Vem kan anmäla?

Alla som kommit i kontakt med ett misstänkt missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang kan lämna en anmälan.

Du kan till exempel anmäla som:
• Arbetstagare och praktikant
• Representant från företag som utför uppdrag åt kommunen
• En person som ingår i förvaltning-, lednings- eller tillsynsorgan.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till en extern mottagare som gör en första bedömning. Du kan välja att rapportera muntligt, skriftligt eller via ett möte. De anmälningar som bedöms falla inom ramen för visselblåsarfunktionen och som gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds därefter av Hultsfreds kommun.

Vill du göra en anmälan?

Här hittar du mer information kring visselblåsarfunktionen och information kring hur du går tillväga om du vill göra en anmälan. Länken tar dig vidare till en extern mottagare som gör en första bedömning av din anmälan.

Här kan du göra en anmälan