revisionsrapport2

Revisionsrapporter

Granskning av verksamheten vid fritidsgårdar 2020 Granskning av delårsrapport 2020…

Revision

Revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll…