revisionsrapport2

Revisionsrapporter

Rapporter 2021 Samverkan psykisk ohälsa äldre 2021 Granskning av ombyggnad av äldreboenden 2021 Rapport för styrning och ledning Hultsfred Lärcentrum…

Revision

Revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll av vår verksamhet. Enligt kommunallagen ska revisorerna granska den verksamhet…