Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarens tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.

Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten.

Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby. Namnet på samverkansorganisationen är Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås.

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Högsby kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Här når du oss

Vardagar mellan kl. 10-12
Telefon 010-356 50 85
Vill du träffa oss finns vi för bokade besök på

  • Måndagar i Mönsterås
  • Tisdagar i Oskarshamn
  • Onsdagar i Hultsfred

Kontaktuppgifter:
Telefon: 010-356 50 85
Fax: 0491-213 27
overformyndare@hogsby.se

Besöksadress:
Kommunhuset, Kyrkogatan 8, 579 31  Högsby

Postadress:
Överförmyndare i Samverkan
Högsby kommun
579 80  Högsby