Miljö- och byggnadsnämnden

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd ska verka för en hållbar utveckling. Nuvarande och kommande generationer ska försäkras en hälsosam och god…

Socialnämndens organisationSocialnämndens organisation

Socialnämnden

Socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, daglig verksamhet…

Bild av personer som sitter vid ett bord och har sammanträdeBild av personer som sitter vid ett bord och har sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare,…

Valnämnden

Valnämnden administrerar och organiserar valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, samt till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.