Trafiknämnden

Trafiknämnden fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:342) om nämnder för vissa trafikfrågor. Nämnden får själv eller…

Miljö- och byggnadsnämnden

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd ska verka för en hållbar utveckling. Nuvarande och kommande generationer ska försäkras en hälsosam och god…

Socialnämnden

Socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, daglig verksamhet…

Valnämnden

Valnämnden administrerar och organiserar valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, samt till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.

Bild av personer som sitter vid ett bord och har sammanträdeBild av personer som sitter vid ett bord och har sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare,…