Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna utses genom allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 45 ledamöter och…

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Arbetsordningen antogs 26 juni 2018 av kommunfullmäktige, § 87. Arbetsordningen reviderades av kommunfullmäktige § 17/2020.