Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna utses genom allmänna…