Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna utses genom allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 45 ledamöter och…