Rock City Hultsfred AB

Rock City Hultsfred AB är ett helägt dotterbolag till Hultsfreds Kommunala Industri AB. Bolagets uppgift är att äga och förvalta…

AB Hultsfreds Bostäder

AB Hultsfreds Bostäder AB Hultsfreds Bostäder är det största bostadsföretaget i kommunen. Det är ett kommunalt bolag som äger och…

Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB)

Äger och förvaltar industrifastigheter samt driver i anslutning härtill viss näringspolitisk verksamhet. Bolaget äger för närvarande sex fastigheter belägna i…

Emåbygdens Vind AB

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2012 om att tillsammans med Mönsterås och Högsby kommuner investera i vindkraft. Bakgrund var bland annat…