AB Hultsfreds Bostäder

AB Hultsfreds Bostäder är det största bostadsföretaget i kommunen. Det är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar cirka 1…

Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB)

Äger och förvaltar industrifastigheter samt driver i anslutning härtill viss näringspolitisk verksamhet. Bolaget äger för närvarande åtta fastigheter belägna i Hultsfred,…

Rock City Hultsfred AB

Rock City Hultsfred AB är ett helägt dotterbolag till Hultsfreds Kommunala Industri AB. Bolagets uppgift är att äga och förvalta…

Emåbygdens Vind AB

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2012 om att tillsammans med Mönsterås och Högsby kommuner investera i vindkraft. Bakgrund var bland annat…