Standardbild

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen lyder under socialnämnden. Socialchef heter Ann-Gret Sillén. Verksamheter inom…
Standardbild

Serviceenheten

Inom serviceenheten ryms all personal som arbetar med kost, städ…
Standardbild

Kommunchef

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman enligt kommunallagen. Kommunchefen biträder kommunstyrelsen…
Standardbild

IT-enheten

IT-enheten ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Drift och…
Standardbild

Ekonomikontor

Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Kommunens ekonomiska…
Standardbild

eUtvecklingskontoret

Under eUtvecklingskontoret sorterar bland annat följande frågor stöd till verksamhetsutveckling…
Standardbild

Informationsenheten

Informationsenheten lyder under kommunstyrelsen och arbetar bland annat med: kontaktcenter…
Standardbild

Kommunkansliet

Kommunkansliet arbetar med Sekreterarskap, ärendeberedning och dokumenthantering för kommunfullmäktige och…
Standardbild

Utvecklingskontoret

Utvecklingskontoret lyder under kommunstyrelsen och arbetar nära kommunens övriga förvaltningar…
Standardbild

Personalkontor

Personalkontorets uppgifter kan sammanfattas enligt följande: strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklingsfrågor…
Standardbild

Koncernledningsgrupp

Koncernledningsgruppen består av kommunens förvaltningschefer och avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning.…