Socialförvaltningen

Socialförvaltningen lyder under socialnämnden. Socialchef heter Ann-Gret Sillén. Verksamheter inom…

Serviceenheten

Inom serviceenheten ryms all personal som arbetar med kost, städ…

Kommunchef

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman enligt kommunallagen. Kommunchefen biträder kommunstyrelsen…

Personalkontor

Personalkontorets uppgifter kan sammanfattas enligt följande: strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklingsfrågor…

Ekonomikontor

Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Kommunens ekonomiska…

Informationsenheten

Informationsenheten lyder under kommunstyrelsen och arbetar bland annat med: kontaktcenter…

Utvecklingskontoret

Utvecklingskontoret lyder under kommunstyrelsen och arbetar nära kommunens övriga förvaltningar…

eUtvecklingskontoret

Under eUtvecklingskontoret sorterar bland annat följande frågor stöd till verksamhetsutveckling…

IT-enheten

IT-enheten ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Drift och…

Kommunkansliet

Kommunkansliet arbetar med Sekreterarskap, ärendeberedning och dokumenthantering för kommunfullmäktige och…

Koncernledningsgrupp

Koncernledningsgruppen består av kommunens förvaltningschefer och avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning.…