Socialförvaltningen

Socialförvaltningen lyder under socialnämnden. Socialnämnden i Hultsfreds kommuns värdegrund finns formulerad i en mening: “Vi möts i känslan av värdighet”. Socialchef…

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen är en gemensam förvaltning för Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Vi arbetar med bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedel,…

Serviceenheten

Inom serviceenheten ryms all personal som arbetar med kost, städ och verksamhetsvaktmästeri. Kostservice målsättning På bästa möjliga sätt ta tillvara…

IT-enheten

IT-enheten ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Drift och utveckling av kommunens och kommunala bolags IT och IT-infrastruktur. Support…

Bild av brevöppning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen svarar för: Ledning av förvaltningen för förskola och skola Bereder och verkställer ärenden åt barn- och utbildningsnämnden Registrering och…

Kultur -och fritid

Lyder under kommunstyrelsen och arbetar bland annat med frågor som rör Kultur för alla Offentlig konst och utsmyckning Kulturella och…

HR

HR:s uppgifter kan sammanfattas enligt följande: strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklingsfrågor och kommunövergripande ärenden) konsultativt arbete mot förvaltningar gällande till exempel…

Ekonomikontor

Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Kommunens ekonomiska planering, redovisning och kontroll. Ekonomisk planering bestående av budget för kommande…

Kommunchef

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman enligt kommunallagen. Kommunchefen biträder kommunstyrelsen med ledning och utveckling av hela kommunkoncernen. Arbetet sker inom…

Utvecklingskontoret

Utvecklingskontoret lyder under kommunstyrelsen och arbetar nära kommunens övriga förvaltningar och bolag. Utvecklingskontoret arbetar med frågor som rör utvecklings- och tillväxtfrågor…

Kommunkansliet

Kommunkansliet arbetar med Sekreterarskap, ärendeberedning och dokumenthantering för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Kommun- och föreningsarkiv Administration av borgerliga vigslar Kommunkansliet är…

Informationsenheten

Informationsenheten lyder under kommunstyrelsen och arbetar bland annat med: kontaktcenter intern och extern kommunikation och information i många olika kanaler…

Koncernledningsgrupp

Koncernledningsgruppen består av kommunens förvaltningschefer och avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning. I gruppen ingår också de verkställande direktörerna för de kommunägda…