Socialförvaltningen

Socialförvaltningen lyder under socialnämnden. Socialchef heter Ann-Gret Sillén. Verksamheter inom förvaltningen: Äldreomsorg (ÄO) Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) och…

Serviceenheten

Inom serviceenheten ryms all personal som arbetar med kost, städ och verksamhetsvaktmästeri. Kostservice målsättning På bästa möjliga sätt ta tillvara…

Bild av brevöppning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen svarar för: Ledning av förvaltningen för förskola och skola Bereder och verkställer ärenden åt barn- och utbildningsnämnden Registrering och…

Kommunchef

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman enligt kommunallagen. Kommunchefen biträder kommunstyrelsen med ledning och utveckling av hela kommunkoncernen. Arbetet sker inom…

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen är en gemensam förvaltning för Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Vi arbetar med bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedel,…

Kultur -och fritidsförvaltningen

Lyder under kommunstyrelsen och arbetar bland annat med frågor som rör Kultur för alla Offentlig konst och utsmyckning Kulturella och…

Ekonomikontor

Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Kommunens ekonomiska planering, redovisning och kontroll. Ekonomisk planering bestående av budget för kommande…

Informationsenheten

Informationsenheten lyder under kommunstyrelsen och arbetar bland annat med: kontaktcenter intern och extern kommunikation och information i många olika kanaler…

IT-enheten

IT-enheten ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Drift och utveckling av kommunens och kommunala bolags IT och IT-infrastruktur. Support…

Personalkontor

Personalkontorets uppgifter kan sammanfattas enligt följande: strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklingsfrågor och kommunövergripande ärenden) konsultativt arbete mot förvaltningar gällande till exempel…

eUtvecklingskontoret

Under eUtvecklingskontoret sorterar bland annat följande frågor stöd till verksamhetsutveckling med hjälp av IT samverkan inom digitalisering bredband e-tjänster eUtvecklingskontoret…

Kommunkansliet

Kommunkansliet arbetar med Sekreterarskap, ärendeberedning och dokumenthantering för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Kommun- och föreningsarkiv Dataskyddsombud för kommunstyrelsens förvaltningar Administration av…

Utvecklingskontoret

Utvecklingskontoret lyder under kommunstyrelsen och arbetar nära kommunens övriga förvaltningar och bolag. Utvecklingskontoret arbetar med frågor som rör utvecklings- och tillväxtfrågor…

Koncernledningsgrupp

Koncernledningsgruppen består av kommunens förvaltningschefer och avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning. I gruppen ingår också de verkställande direktörerna för de kommunägda…