Kommunstruktur A4 2023

Kommunens organisation

Kommunala förvaltningar Kommunstyrelsens förvaltning: • Ekonomikontoret • Informationsenheten • IT-enheten • Kommunkansliet • Kultur och fritid • HR • Räddningstjänsten…

Koncernledning

Miljö- och byggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Serviceenheten HR-avdelningen Östra Smålands kommunalteknikförbund Kultur- och fritidsförvaltningen AB Hultsfreds bostäder Administrativa kontoret Ekonomikontoret Utvecklingskontoret Kommunchef…

Fullmäktige klubba

Överklaga kommunala beslut

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning innebär förenklat att…

Strategi för energieffektivisering

Strategin gäller för fastigheter och persontransporter hos Hultsfreds kommun, Hultsfreds Kommunala Industri AB och AB Hultsfreds Bostäder. Kommunfullmäktige antog strategin 30 maj…