Kommunstruktur till webb färgade plattor

Kommunens organisation

Kommunala förvaltningar Kommunstyrelsens förvaltningar: • Ekonomikontoret • eUtvecklingskontoret • Informationsenheten • IT-enheten • Kommunkansliet • Kultur och fritid • Personalkontoret…

Koncernledning

Miljö- och byggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Serviceenheten Personalkontor Östra Smålands kommunalteknikförbund Ekonomikontoret Utvecklingskontoret Kommunchef Räddningstjänsten Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritid IT-…

Fullmäktige klubba

Överklaga kommunala beslut

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning innebär förenklat att…

Strategi för energieffektivisering

Strategin gäller för fastigheter och persontransporter hos Hultsfreds kommun, Hultsfreds Kommunala Industri AB och AB Hultsfreds Bostäder. Kommunfullmäktige antog strategin 30 maj…