Kommunens organisation

Kommunala förvaltningar Kommunstyrelsens förvaltning: Ekonomikontoret Informationsenheten IT-enheten Kommunkansliet Kultur och fritid HR Räddningstjänsten Serviceenheten Utvecklingskontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och…

Koncernledning

Miljö- och byggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Serviceenheten HR-avdelningen Östra Smålands kommunalteknikförbund Kultur- och fritidsförvaltningen AB Hultsfreds bostäder Administrativa kontoret Ekonomikontoret Utvecklingskontoret Kommunchef…

Överklaga kommunala beslut

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning innebär förenklat att…

Strategi för energieffektivisering

Strategin gäller för fastigheter och persontransporter hos Hultsfreds kommun, Hultsfreds Kommunala Industri AB och AB Hultsfreds Bostäder. Kommunfullmäktige antog strategin 30 maj…