Karta över koncernens struktur, den politiska organisationen och bolag eller förbund

Kommunens organisation

Kommunala förvaltningar Kommunstyrelsens förvaltningar: • Ekonomikontoret • eUtvecklingskontoret • Informationsenheten…

Kontakter till förvaltningschefer

Miljö- och byggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Serviceenheten Personalkontor Östra Smålands kommunalteknikförbund Ekonomikontoret…