miniräknare

Mål och budget

Kommunfullmäktige tar budgetbeslut i juni varje år och fördelar då…