miniräknare

Mål och budget

Kommunfullmäktige tar budgetbeslut i juni varje år och fördelar då kommunens resurser till de olika nämnderna. De ska se till…

Mål och budget 2021 i korthet

Kommunens intäkter 2021 Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 34 kronor och 02 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 34,02 %…

Tidplan budget 2021

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2021 års budget. Du kommer fortlöpande att kunna läsa vad som händer och…

Tidplan budget 2022

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2022 års budget. Du kommer fortlöpande att kunna läsa vad som händer…

kalender

Tidplan budget 2019

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2019 års budget. Du kommer fortlöpande att kunna läsa vad som händer och…

Tidplan budget 2020

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2020 års budget. Du kommer fortlöpande att kunna läsa vad som händer och…

Mål och budget 2019 i korthet

Kommunens intäkter 2019 Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 33 kronor och 62 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 33,62 %…

Mål och budget 2020 i korthet

Kommunens intäkter 2020 Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 33 kronor och 62 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 33,62 %…