miniräknare

Mål och budget

Kommunfullmäktige tar budgetbeslut i juni varje år och fördelar då kommunens resurser till de olika nämnderna. De ska se till…

Taxor och avgifter

Här hittar du kommunens taxor och avgifter för 2023. Kommunens taxor och avgifter beslutas i samband med att Mål och…

Mål och budget 2022 i korthet

Kommunens intäkter 2022 Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 34 kronor och 02 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 34,02 %…

Tidplan budget 2025

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2025 års budget. Vecka 48, 2023 Direktiv för hur ramen för budget…

Mål och budget 2020 i korthet

Kommunens intäkter 2020 Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 33 kronor och 62 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 33,62 %…

Mål och budget 2021 i korthet

Kommunens intäkter 2021 Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 34 kronor och 02 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 34,02 %…

Tidplan budget 2023

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2023 års budget. Du kommer fortlöpande att kunna läsa vad som händer…

Tidplan budget 2024

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2024 års budget. Du kommer fortlöpande att kunna läsa vad som händer…

Mål och budget 2023 i korthet

Kommunens intäkter 2023 Skattesatsen i Hultsfreds kommun är 33 kronor och 77 öre per skattekrona eller, annorlunda uttryckt, 33,77 %…

Tidplan budget 2022

Här presenterar vi tidplanen för att ta fram 2022 års budget. Du kommer fortlöpande att kunna läsa vad som händer…