Årsredovisningar med mera

En kort sammanfattning av Hultsfreds kommuns årsredovisning 2022

  • Kommunens resultat för 2022 blev 34,2 mnkr (49,5 mnkr 2021). I årets resultat ingår inga jämförelsestörande poster.
  • Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgick till 15,8 mnkr (-22,9 mnkr 2021).
  • Nämndernas nettoinvesteringar uppgick till 176,2 mnkr (146,1 mnkr 2021).
  • Befolkningen i Hultsfred var 14 064 personer vid årsskiftet 2022/2023. Det är en ökning med 8 personer sedan årsskiftet 2021/2022.
  • Vid årsskiftet 2022/2023 hade kommunen 1 326 tillsvidareanställda mot 1 308 samma tid föregående år.
  • Kommunens låneskuld uppgick till 358,6 mnkr, en ökning med 74,8 mnkr från föregående år.
  • Kommunens egna kapital för 2022 uppgick till 428,8 mnkr (394,6 för 2021).

Vill du läsa mer om året som gick, hittar du hela årsredovisningen för 2022 nedan. Där hittar du även årsredovisningar från tidigare år.

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015