Årsredovisningar med mera

En kort sammanfattning av Hultsfreds kommuns årsredovisning 2020

  • Kommunens resultat för 2020 blev 50,3 mnkr (32,0 mnkr 2019). Resultat före jämförelsestörande poster 42,2 mnkr
  • Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgick till 26,4 mnkr (-0,5 mnkr 2019).
  • Nämndernas nettoinvesteringar uppgick till 131,6 mnkr (88,6 mnkr 2019).
  • Befolkningen i Hultsfred var 14 107 personer vid årsskiftet 2020/2021. Det är en minskning med 117 personer sedan årsskiftet 2019/2020.
  • Vid årsskiftet 2020/2021 hade kommunen 1 293 tillsvidareanställda mot 1 266 samma tid föregående år.
  • Kommunens låneskuld uppgick till 233,8 mnkr, en ökning med 50 mnkr från föregående år.
  • Kommunens egna kapital för 2020 uppgick till 345,5 mnkr (294,8 för 2019).

Vill du läsa mer om året som gick, hittar du hela årsredovisningen för 2020 nedan. Där hittar du även årsredovisningar från tidigare år.

Årsredovisning 2020

Delårsrapport 2020

Årsredovisning 2019

Delårsrapport 2019

Årsredovisning 2018

Delårsrapport 2018

Årsredovisning 2017

Delårsrapport 2017

Årsredovisning 2016

Delårsrapport 2016

Årsredovisning 2015
Delårsrapport 2015

Årsredovisning 2014
Delårsrapport 2014