Årsredovisningar med mera

En kort sammanfattning av Hultsfreds kommuns årsredovisning 2018

  • Kommunens resultat för 2018 blev 27,7 mnkr (16,8 mnkr 2017). Resultat före jämförelsestörande poster 30,2 mnkr
  • Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgick till 7,3 mnkr (-21,2 mnkr 2017).
  • Nämndernas nettoinvesteringar uppgick till 61,0 mnkr (73,2 mnkr 2017).
  • Befolkningen i Hultsfred var 14 360 personer vid årsskiftet 2018/2019. Det är en minskning med 219 personer sedan årsskiftet 2017/2018.
  • Vid årsskiftet 2018/2019 hade kommunen 1 310 tillsvidareanställda mot 1 297 samma tid föregående år.
  • Kommunens låneskuld uppgick till 183,8 mnkr, en minskning med 25 mnkr sedan föregående år.
  • Kommunens egna kapital för 2018 uppgick till 262,8 mnkr (235,1 för 2017).

Vill du läsa mer om året som gick, hittar du hela årsredovisningen för 2018 nedan. Där hittar du även årsredovisningar från tidigare år.

Delårsrapport 2019

Årsredovisning 2018

Delårsrapport 2018

Årsredovisning 2017

Delårsrapport 2017

Årsredovisning 2016

Delårsrapport 2016

Årsredovisning 2015
Delårsrapport 2015

Årsredovisning 2014
Delårsrapport 2014