Årsredovisningar med mera

En kort sammanfattning av Hultsfreds kommuns årsredovisning 2021

  • Kommunens resultat för 2021 blev 49,5 mnkr (46,2 mnkr 2020). Resultat före jämförelsestörande poster 42,2 mnkr
  • Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgick till -19,2 mnkr (26,4 mnkr 2020).
  • Nämndernas nettoinvesteringar uppgick till 146,1 mnkr (131,6 mnkr 2020).
  • Befolkningen i Hultsfred var 14 056 personer vid årsskiftet 2021/2022. Det är en minskning med 51 personer sedan årsskiftet 2020/2021.
  • Vid årsskiftet 2021/2022 hade kommunen 1 308 tillsvidareanställda mot 1 293 samma tid föregående år.
  • Kommunens låneskuld uppgick till 283,8 mnkr, en ökning med 50 mnkr från föregående år.
  • Kommunens egna kapital för 2021 uppgick till 394,6 mnkr (345,1 för 2020).

Vill du läsa mer om året som gick, hittar du hela årsredovisningen för 2021 nedan. Där hittar du även årsredovisningar från tidigare år.

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015