Årsredovisningar med mera

En kort sammanfattning av Hultsfreds kommuns årsredovisning 2019

  • Kommunens resultat för 2019 blev 32,0 mnkr (27,7 mnkr 2018). Resultat före jämförelsestörande poster 35,3 mnkr
  • Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgick till -0,5 mnkr (7,3 mnkr 2018).
  • Nämndernas nettoinvesteringar uppgick till 88,6 mnkr (61,0 mnkr 2018).
  • Befolkningen i Hultsfred var 14 224 personer vid årsskiftet 2019/2020. Det är en minskning med 136 personer sedan årsskiftet 2018/2019.
  • Vid årsskiftet 2019/2020 hade kommunen 1 266 tillsvidareanställda mot 1 244 samma tid föregående år.
  • Kommunens låneskuld uppgick till 183,8 mnkr, oförändrat sedan föregående år.
  • Kommunens egna kapital för 2019 uppgick till 294,7 mnkr (262,8 för 2018).

Vill du läsa mer om året som gick, hittar du hela årsredovisningen för 2019 nedan. Där hittar du även årsredovisningar från tidigare år.

Delårsrapport 2020

Årsredovisning 2019

Delårsrapport 2019

Årsredovisning 2018

Delårsrapport 2018

Årsredovisning 2017

Delårsrapport 2017

Årsredovisning 2016

Delårsrapport 2016

Årsredovisning 2015
Delårsrapport 2015

Årsredovisning 2014
Delårsrapport 2014