Foto med sedlar

Vad är ekonomi?

Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Med de…

Finanspolicy

Finanspolicyn antog av kommunfullmäktige 15 september 1997, § 83.