En fallande droppe av vattten

Egen dricksvattenbrunn

Har du en egen brunn är du ansvarig för att sköta om din brunn och kontrollera dricksvattnets kvalitet. Att du…

Situationsplan för enskilt avlopp

När du ska anmäla eller ansöka om tillstånd för ett enskilt avlopp måste du lämna in en situationsplan. Här beskriver…

Enskilda avlopp

Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet måste du ha ett enskilt avlopp som tar hand om ditt…

Skötselråd för enskilda avlopp

Det är viktigt att du sköter din avloppsanläggning och kontrollerar den med jämna mellanrum. Detta för att försäkra dig om…

Dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas för vårt viktigaste livsmedel. Därför ställer Livsmedelsverket höga krav på vattnets kvalitet. Egen dricksvattenbrunn Om du har en…

Mulltoalett och restprodukter

Här finns information om vad du ska tänka på om du vill installera en mulltoalett i din fastighet. Du får…

Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppspolicyn är antagen av kommunfullmäktige §151/2015-12-14 Vatten- och avloppsplanen är antagen av kommunfullmäktige § 66/2018-05-28 Reviderad av kommunfullmäktige…

Inventering av enskilda avlopp

Miljö- och byggnadsförvaltningen genomför sedan år 2010 ett stort miljöprojekt där vi inventerar enskilda avlopp i kommunen. Syftet är att…

VattenpölFoto: Pixabay

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från exempelvis hustak, gator och parkeringsplatser. Under naturliga förhållanden tränger vattnet ner i…

Vatten- och avloppspolicy

Policyn antogs av kommunfullmäktige 2015-12-14 §151. Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering…