Vindbruksplan

Vi har tagit fram ett förslag på en vindbruksplan för Hultsfreds kommun. Förslaget fanns tillgängligt för samråd under sommaren och…

Framsida ÖP 2009

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och visar i stora drag hur mark och vatten…

Vindkraft

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige förväntas öka de närmaste åren. Förutsättningarna för vindkraftverk i skogsområden är ganska bra. Detta kan leda till…