Vindbruksplan

Vi har tagit fram ett förslag på en vindbruksplan för Hultsfreds kommun. Förslaget fanns tillgängligt för samråd fram till den…

Vindkraft

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige förväntas öka de närmaste åren. Förutsättningarna för vindkraftverk i skogsområden är ganska bra. Detta kan leda till…

Framsida ÖP 2009

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och visar i stora drag hur mark och vatten…