Framsida ÖP 2009

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och är vägledande vid beslut för hur mark och…

Vindkraft

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige förväntas öka de närmaste åren. Förutsättningarna för vindkraftverk i skogsområden är ganska bra. Detta kan leda till…