Pågående detaljplanearbete

Här kan du se vilka detaljplaner vi arbetar med för tillfället. Du kan också se var dessa befinner sig i…

Planarkiv

Här i planarkivet hittar du antagna planer som har vunnit laga kraft från år 2006 och framåt. 2021 Detaljplan för…

Om detaljplanering

Kommunen planerar för hur Hultsfreds kommun ska se ut i framtiden. Det gör vi bland annat genom detaljplaner. Detaljplaner reglerar…

Ansöka om detaljplan

Kommunen har planmonopol. Det innebär att det bara är kommunen som kan sätta igång och senare anta en detaljplan. Här kan…

Foto över planområdet för Sämjan 5 med flera

Detaljplan för Sämjan 5 med flera

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sämjan 5, med flera. Förslaget har varit tillgängligt för granskning. Detaljplanens…