Planprogram

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen ta fram ett planprogram som redovisar planens utgångspunkter och mål. Planprogrammet kan gälla för…

Planarkiv

Här i planarkivet hittar du antagna planer som har vunnit laga kraft från år 2006 och framåt. 2022 Detaljplan för…

Om detaljplanering

Vi planerar för hur Hultsfreds kommun ska se ut i framtiden. Det gör vi bland annat genom detaljplaner. Detaljplaner reglerar…

Ansöka om detaljplan

Kommunen har planmonopol. Det innebär att det bara är kommunen som kan sätta igång och senare anta en detaljplan. Här kan…

Pågående detaljplanearbete

Här kan du se vilka detaljplaner vi arbetar med för tillfället. Du kan också se var dessa befinner sig i…