Avslutade projekt

I listan nedan hittar du de projekt som har avslutats.

Lekplatsen i Målilla

Lekparken i Målilla har fått ny lekutrustning, grillplats och belysning. Det har också planterats nya växtlighet i området. Förbättringarna i lekparken är ett resultat av projektet ”Hultsfreds kommun Makeover” som syftar till att försköna den fysiska miljön i kommunens olika orter, samt en utredning som gjorts om lekparker i kommunen.

Installation av solceller på Hultsfreds gymnasium

Under hösten 2022 installerades solceller på taket till Hultsfreds gymnasium. Totalt installerades 390 solcellsmoduler med en beräknas årsproduktion på 114 800 kWh.

Välkomstskyltar till kommunens orter

Arton nya välkomstskyltar välkomnar nu kommuninvånare och besökare till kommunens olika orter. Skyltarna är placerade vid orternas olika infarter. Motiven på skyltarna varierar för att representera det unika och speciella med varje ort och skapar tillsammans en röd tråd för samtliga orter i kommunen. Skyltarna är tillverkade i rosttrögt stål och har solcellsbelysning.

Takbyte på fastigheten Omlastaren 5, Storgatan 36 i Hultsfred

Taket på fastigheten Omlastaren 5, Storgatan 36 i Hultsfred har bytts ut enligt Hultsfreds Bostäders underhållsplan. Projektet avslutades i slutet av september 2022.

Förbättrad lekplats vid Årenavägen i Järnforsen

Lekparken vid Årenavägen i Järnforsen har fått ny lekutrustning, boulebana, grillplats samt nya planteringar. Projektet avslutades juni 2022.

Ny parkering vid korsningen Källerydsgatan/Hantverkargatan i Hultsfred

En ny allmän parkering vid korsningen Källerydsgatan/Hantverkargatan i Hultsfred har byggts då det saknas en allmän parkering i detta område. Projektet avslutades juni 2022.