Standardbild

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplanens syfte är att tjäna som ett kommunövergripande strategiskt underlag…
Standardbild

Varuförsörjningsplan

Planen antogs av kommunfullmäktige 6 februari 2017, § 14. Varuförsörjningsplanen ska…