Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplanens syfte är att tjäna som ett kommunövergripande strategiskt underlag…

Varuförsörjningsplan

Planen antogs av kommunfullmäktige 6 februari 2017, § 14. Varuförsörjningsplanen ska…