Rivningslov

Rivning av husHus som rivs

För att få riva byggnader inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om rivningslov vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

  • Ansökan om lov
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Foton på byggnaderna som du planerar att riva

För att få startbesked vid mindre åtgärder behöver du lämna in:

  • Förslag till kontrollplan
  • Materialinventering som beskriver vilka material som rivningen omfattar, vilka volymer det handlar om och hur du tar hand om dessa.

Vid större rivningar behöver du även lämna in:

  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Klassning av materialet enligt EWC-koderna

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är underskrivna.

Det är också viktigt att utreda omfattningen av rivningen (är marken förorenad sedan tidigare, behöver man göra andra åtgärder i samband med rivningen, med mera).

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om rivningslov?

Du ansöker om rivningslov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda. Därefter följer du formuläret och fyller i det som efterfrågas.

Ansök om rivningslov digitalt via Mittbygge

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om rivningslov. Avgiften tas ut enligt plan- och bygglovstaxan.