Marklov

MarklovFoto på äng och himmel

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som ändrar markens nivå (+/- 50 cm) inom ett område med detaljplan. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om marklov och startbesked behöver du lämna in:

  • Ansökan om marklov
  • Situationsplan, skala 1:1500
  • Sektionsritning som redovisar hur marken ser ut idag och hur du vill att den ska se ut. Markera befintlig marknivå och planerad nivå.
  • Beskrivning av hur åtgärden kommer att gå till.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda

Det är också viktigt att utreda omfattningen av ändringen (är marken förorenad sedan tidigare, behöver man göra andra åtgärder i samband med ändringen, med mera).

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om marklov?

Du ansöker om marklov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda. Därefter följer du formuläret och fyller i det som efterfrågas.

Ansök om marklov digitalt via Mittbygge

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om marklov. Avgiften tas ut enligt plan- och bygglovstaxan.