Kartprodukter

Behöver du en karta? Vi producerar olika slags kartor, både storskaliga och småskaliga. Kartorna kan fås digitala och kan därför…

Finutstakning, 1

Husutstakning – så går det till

Husutstakning går ut på att säkerställa att huset placeras på rätt ställe. En husutstakning sker normalt i två steg. Först…

Kart- och mättaxa

När du beställer en karta eller ett mätuppdrag tas en avgift ut. Avgiften baseras på kart- och mättaxan som är…

Finutstakning, 2

Mätningstjänster

Mätteknikerna på miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med mätuppdrag för privatpersoner, företag och kommunala förvaltningar. Här beskriver vi några av de…

Adressättning

Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar för adressättning och ajourhåller lägenhetsregistret inom hela Hultsfreds kommun. Här kan du läsa mer om detta.…