Kartprodukter

Behöver du en karta? Vi producerar olika slags kartor, både…
Finutstakning, 2

Mätningstjänster

Mätteknikerna på miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med mätuppdrag för privatpersoner,…

Adressättning

Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar för adressättning och ajourhåller lägenhetsregistret inom…