Uteserveringar

Du kan behöva bygglov för att få ställa upp en uteservering. Är du osäker på om din planerade uteservering behöver…

Solceller och solfångare

I många fall får du sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad utan bygglov. Det beror bland annat på…

Bygglov

Ska du bygga nytt, om eller till måste du söka bygglov. Tänk på att lämna in din ansökan i god…

Skyltar

Du behöver bygglov för att uppföra, ändra eller flytta en skylt eller ljusanordning inom ett område som är planlagt. En…

Anläggningar (mur, plank, cistern)

För att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning behöver du bygglov. Anläggningar definieras som ett byggnadsverk som…

Tillbyggnad

För att bygga till en byggnad så behöver du bygglov. Det kan handla om tillbyggnad av ett bostadshus, en lokal…

Nybyggnad

För att uppföra nya byggnader behöver du oftast bygglov. Det kan röra sig om både nybyggnad av bostadshus, fritidshus, lokaler,…

Bygglovsprocessen

Ska du bygga nytt, om eller till behöver du ansöka om bygglov. Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går…

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga det du planerar att bygga, men det innebär inte att…

Hyreshuset "Lammet" byggdes i central Hultsfred 2008

Kort om plan- och bygglagen (PBL)

Här hittar du information om vad som gäller när du ansöker om lov enligt plan- och bygglagen (PBL). Handläggningstid När…