Tillbyggnad

För att bygga till en byggnad så behöver du bygglov.…

Nybyggnad

För att uppföra nya byggnader behöver du oftast bygglov. Det…
MarklovFoto på äng och himmel

Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark…
Rivning av husHus som rivs

Rivningslov

För att få riva byggnader inom ett område med detaljplan…

Anläggningar

För att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en…

Uteserveringar

Du kan behöva bygglov för att få ställa upp en…

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga…

Skyltar

Du behöver bygglov för att uppföra, ändra eller flytta en…