Bredband

Bra tele- och datakommunikation är viktigt för våra invånare och…

IT-strategi

Sammanfattning IT-strategin uttrycker kommunens övergripande syn på IT. IT ska…

Fiber i avloppet

Det blev mycket billigare att förlägga fiber i dagvattenrör Att…