Plan- och bygglovstaxa

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller gör en anmälan tar miljö- och byggnadsförvaltningen ut en avgift enligt…

Kart- och mättaxa

När du beställer en karta eller ett mätuppdrag tas en avgift ut. Avgiften baseras på kart- och mättaxan som är…