Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder omfattar uppförande av komplementbostadshus som är maximalt 30 m²,…

Anmälan om rivning

För fastigheter utanför planlagt område så behöver du göra en…