Standardbild

Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder omfattar uppförande av komplementbostadshus som är maximalt 25 m²,…
Standardbild

Solceller

Att uppföra solceller kräver inte bygglov. Men du behöver göra…
Standardbild

Anmälan om rivning

För fastigheter utanför planlagt område så behöver du göra en…