Installation av värmepump

Det finns flera olika typer av värmepumpar. Vissa värmepumpar kan medföra en risk för miljön. De kan till exempel påverka…

Kontrollansvarig

För de flesta större projekt behöver du anlita en kontrollansvarig som hjälper dig med att upprätta en kontrollplan och som…

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga det du planerar att bygga, men det innebär inte att…

Motordrivna anordningar

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn på för att se till att fastighetsägaren följer kraven i plan- och bygglagen. Det kan…