Installation av värmepump

Det finns flera olika typer av värmepumpar. Vissa värmepumpar kan medföra en risk för miljön. De kan till exempel påverka…

Bild på rullstol

Bostadsanpassning Hultsfreds kommun

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa ditt hem så kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Hos Östra Smålands Kommunalteknikförbund…

Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom ett område som…

Kontrollansvarig

För de flesta större projekt behöver du anlita en kontrollansvarig som hjälper dig med att upprätta en kontrollplan och som…

Hyreshuset "Lammet" byggdes i central Hultsfred 2008

Kort om plan- och bygglagen (PBL)

Här hittar du information om vad som gäller när du ansöker om bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). Handläggningstid När din ansökan är…

Fria åtgärder

För vissa åtgärder behöver du varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Dessa åtgärder kallas för fria åtgärder. Vad…

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga det du planerar att bygga, men det innebär inte att…

Motordrivna anordningar

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn på byggnader för att se att fastighetsägaren följer kraven i plan- och bygglagen. Det kan…