Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…

Kontrollansvarig

För de flesta större projekt behöver du anlita en kontrollansvarig…

Fria åtgärder

För vissa åtgärder behöver du varken ansöka om bygglov eller…

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga…