Störande lukter

Lukt kan, beroende på vilken källan är, orsaka olika hälsorelaterade problem. Därför måste man alltid ta problem med lukt på…

Temperatur och drag

Inomhustemperatur och drag påverkar din hälsa. Vad som är optimal temperatur upplevs olika från person till person. Men både höga…

Fukt och mögel

Fukt och mögel i bostäder kan skapa problem och påverka din hälsa. Därför ska man alltid ta fukt- och mögelskador…

Skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra kan göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier, träslag och människor. Fastighetsägaren ansvarar för att hålla…

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, luften, grundvattnet och byggnadsmaterial. När vi andas in radonhaltig luft kan…

Asbest

Asbest är ett hälsofarligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar. Därför finns det regler om hur man ska hantera…

foto på en vedtrave

Vedeldning

Att elda med ved kan vara ett bra miljöalternativ om du eldar rätt och har en bra panna. Annars kan…

Buller

Buller är oönskat ljud. Vad som är oönskat upplever man olika från person till person. Det beror även på situation,…

Ventilationskontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn på byggnader för att se att fastighetsägaren följer kraven i plan- och bygglagen. Vi kontrollerar…