Elda trädgårdsavfall

I trädgården samlas ofta löv, kvistar och annat avfall som du gärna vill bli av med. Beroende på vart du…

Renhållningstaxa

Renhållningstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för avfallshanteringen, både för invånare och verksamheter. Taxan beslutas av kommunfullmäktige…

Bild på skräp i naturen

Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Det gäller oavsett om det är ute i naturen, på allmän plats eller…

Ovårdad fastighet

Äger du en fastighet ska du sköta och underhålla dina byggnader och din tomt så att dess tekniska egenskaper (bärförmåga, stadga,…

Asbest

Asbest är ett hälsofarligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar. Därför finns det regler om hur man ska hantera…

Eldning av avfall

Det är förbjudet att elda avfall. Du får alltså inte själv ta hand om ditt avfall genom att elda upp…