Visa bara Vanliga frågor från Invånare

Bild av pengarRiktlinjer och taxa
Retroaktiv avgiftskontroll

Hultsfreds kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Den som har betalat för…

Rivning av husHus som rivs
Rivningslov

För att få riva byggnader inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar…

MarklovFoto på äng och himmel
Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som ändrar markens nivå (+/- 50 cm)…

Bild på cistern
Cisterner och tankar

Ska du installera en cistern måste du informera miljö- och byggnadsförvaltningen och se till att cisternen genomgår en installationskontroll. Här…

Ventilationskontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn på byggnader för att se att fastighetsägaren följer kraven i plan- och bygglagen. Vi kontrollerar…

Brandfarlig varaTända tändstickor
Brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas…

Brandbil
Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en…

Hur loggar jag in i Infomentor?

Inloggning till infomentor ska ha kommit hem till er familj med posten. Har du tappat bort din inloggning eller om…

Matsedel för skola och förskola

Prenumerera på matsedeln i din kalender. För webbredaktörer/utvecklare: https://wordpress.org/plugins/open-meal-information/

Bild av vägskyltar mot blå himmelVal av förskola
Val av förskola

När du ansöker om plats i förskola kan du ange önskad förskola. Finns det plats så får du erbjudande om…

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarnas uppdrag är att vägleda elever/studerande från grundskola upp till vuxenutbildning. I detta uppdrag så ingår det att…

Bild av skadad och omlindad fotBild av skadad och omlindad fot
Olycksfallsförsäkring – information och anmälan

Hultsfreds kommun har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är en kroppsskada…