Krav på dig som säljer tobak

Tobak medför risker för hälsan, både för den som brukar tobaken och för den som exponeras av rök från tobaken.…

Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem. Därför finns det miljöer där det är förbjudet att röka…

Försäljning av tobak

Om du vill börja sälja tobak måste du ansöka om tillstånd. Det gäller även dig som tar över en verksamhet…