Miljöfarlig verksamhet

En miljöfarlig verksamhet kan påverka människors hälsa och miljön negativt. För att få starta en miljöfarlig verksamhet kan du behöva…

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för miljötillsynen i kommunen. Det innebär att vi regelbundet kontrollerar att du som driver en…

Miljörapporter

Senast den 31 mars varje år ska du som driver en tillståndspliktig verksamhet lämna in en årlig miljörapport. I miljörapporten…

Anmälan om driftstörning

Om det uppstår en driftstörning eller någon annan avvikelse på ditt företag som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller…