Standardbild

Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga måste ha en…
Standardbild

Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som…
Bild som visar en gammal och en ny farosymbol.

CLP-märkning

Alla kemiska produkter i handeln ska vara märkta enligt CLP-förordningen,…