Animaliska biprodukter

I livsmedelsverksamheter såsom butiker, restauranger, storkök och lager kan det…
Bild som visar ett moment av livsmedelskontrollen.

Livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektörerna på miljö- och byggnadsförvaltningen genomför regelbundna livsmedelskontroller hos alla…