Animaliska biprodukter

I livsmedelsverksamheter såsom butiker, restauranger, storkök och lager kan det uppstå animaliska biprodukter (ABP). Det är viktigt att du hanterar…

Bild på kanelbullar

Starta en livsmedelsverksamhet

Vill du starta en livsmedelsverksamhet måste du lämna in en anmälan om registrering till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det gäller även…

Riskklassning av livsmedelsverksamheter

Miljö- och byggnadsförvaltningen delar in alla livsmedelsverksamheter i kommunen i olika riskklasser. Vi gör det enligt Livsmedelsverkets vägledning. Genom riskklassningen…

Bild som visar hur ett moment av livsmedelskontrollen går till.

Så går en livsmedelskontroll till

Alla livsmedelsverksamheter i Hultsfreds och Vimmerby kommuner kontrolleras regelbundet av livsmedelsinspektörerna på miljö- och byggnadsförvaltningen. Här kan du se hur…

Eget vatten i livsmedelsverksamheter

Vatten som du använder till dryck, matlagning eller annan hantering av livsmedel i din verksamhet måste vara av dricksvattenkvalitet. Här…

Taxa för livsmedelskontrollen

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av tre avgifter enligt taxan för livsmedelskontrollen. Det är avgift för registrering, livsmedelskontroll och uppföljande…

Ägg 2, 605x353

Märkning av livsmedel

Det är viktigt att livsmedel är märkta på rätt sätt. Märkningen ska hjälpa konsumenten att göra ett säkert och medvetet…

Egenkontroll i livsmedelsverksamheter

Du som driver en livsmedelsverksamhet ska utöva egenkontroll. Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med hälsorisker och livsmedelssäkerhet. Det…

Planering av livsmedelslokal

Din livsmedelslokal ska vara utformad och anpassad till den hantering som du bedriver. Utformningen och inredningen ska göra det möjligt…

Bild som visar ett moment av livsmedelskontrollen.

Livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektörerna på miljö- och byggnadsförvaltningen genomför regelbundna livsmedelskontroller hos alla livsmedelsverksamheter i kommunen. Vårt syfte med kontrollen är att ingen…

Nya dricksvattenföreskrifter

Vid årsskiftet trädde nya dricksvattenföreskrifter LIVSFS 2022:12 i kraft. För verksamheter som bedriver kommersiell eller offentlig verksamhet, och har enskilt…

Avsluta en livsmedelsverksamhet

Om din livsmedelsverksamhet ska upphöra måste du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen. När du lämnar in din anmälan upphör…