Bild som visar ett moment av livsmedelskontrollen.

Livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektörerna på miljö- och byggnadsförvaltningen genomför regelbundna livsmedelskontroller hos alla…