Standardbild

Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga måste ha en…
LantbrukBild på skördetröska och spannmål

Starta en lantbruksverksamhet

Lantbruk räknas som miljöfarliga verksamheter eftersom de påverkar miljön, till…
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Om du ska använda bekämpningsmedel så måste de vara godkända.…
Standardbild

Lantbrukstillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för miljötillsynen på lantbruk. Vi…
Standardbild

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionering.…
KemikalierBild på kemikalier i burkar och flaskor

Kemikalier på lantbruk

Om du förvarar eller hanterar kemikalier i din verksamhet ska…