LantbrukBild på skördetröska och spannmål

Starta en lantbruksverksamhet

Lantbruk räknas som miljöfarliga verksamheter eftersom de påverkar miljön, till…
Standardbild

Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga måste ha en…
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Om du ska använda bekämpningsmedel så måste de vara godkända.…
Standardbild

Lantbrukstillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för miljötillsynen på lantbruk. Vi…
KemikalierBild på kemikalier i burkar och flaskor

Kemikalier på lantbruk

Om du förvarar eller hanterar kemikalier i din verksamhet ska…