LantbrukBild på skördetröska och spannmål

Starta en lantbruksverksamhet

Lantbruk räknas som miljöfarliga verksamheter eftersom de påverkar miljön, till…
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Om du ska använda bekämpningsmedel så måste de vara godkända.…

Lantbrukstillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för miljötillsynen på lantbruk. Vi…
KemikalierBild på kemikalier i burkar och flaskor

Kemikalier på lantbruk

Om du förvarar eller hanterar kemikalier i din verksamhet ska…