LantbrukBild på skördetröska och spannmål

Starta en lantbruksverksamhet

Lantbruk räknas som miljöfarliga verksamheter eftersom de påverkar miljön, till exempel vid hantering av kemikalier, bekämpningsmedel och gödsel. Därför måste…

Bild på höns

Djurhållning inom detaljplan

Du behöver ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för att få ha vissa djur inom områden med detaljplan eller…

Lantbrukstillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för miljötillsynen på lantbruk. Vi gör regelbundna inspektioner på lantbruk i kommunen för att kontrollera…

Gödselhantering

Här finns information för dig som hanterar gödsel. Grundläggande för all hantering av gödsel är att du ska lagra och…

Bekämpningsmedel

Om du ska använda bekämpningsmedel så måste de vara godkända. Vissa medel kräver även att du har ett aktuellt tillstånd…

Avfall och lantbruksplast

Lantbruksplast samlas in av materialbolaget Svensk Ensilageplast Retur AB. De hämtar lantbruksplast minst en gång per år. Svensk Ensilageplast Retur…

KemikalierBild på kemikalier i burkar och flaskor

Kemikalier på lantbruk

Om du förvarar eller hanterar kemikalier i din verksamhet ska du ta till försiktighetsmått. Detta för att förhindra att kemikalier…