Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga måste ha en kemikalieförteckning. En sådan förteckning är även en bra hjälp för…

Produktvalsprincipen

En del kemikalier har sådana egenskaper som gör att de redan i små mängder kan skada människor eller miljön. Därför…

Kemiska produkter i butik

Du som säljer kemiska produkter i butik har en del regler som du måste följa. I butiken måste det finnas…

Bekämpningsmedel

Om du ska använda bekämpningsmedel så måste de vara godkända. Vissa medel kräver även att du har ett aktuellt tillstånd…

Märkning flaskaBild på kemikalieflaska

Klassificering och märkning

För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden måste de vara klassificerade och märkta. Märkningen ger dig information om…

Bild som visar en gammal och en ny farosymbol.

CLP-märkning

Alla kemiska produkter i handeln ska vara märkta enligt CLP-förordningen, annars får man inte sälja dem. Även kemiska produkter på…