Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga måste ha en…
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Om du ska använda bekämpningsmedel så måste de vara godkända.…
Bild som visar en gammal och en ny farosymbol.

CLP-märkning

Alla kemiska produkter i handeln ska vara märkta enligt CLP-förordningen,…