Bild på cistern

Cisterner för diesel- och eldningsolja

Ska du installera en cistern måste du informera miljö- och byggnadsförvaltningen och se till att cisternen genomgår en installationskontroll. Här…

Brandfarlig varaTända tändstickor

Hantering av brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas…

Kontroll av cisterner

Du som äger en cistern ska se till att den blir kontrollerad vid installation och därefter med jämna mellanrum samt…