Standardbild

Nybyggnad

För att uppföra nya byggnader behöver du oftast bygglov. Det…
Standardbild

Tillbyggnad

För att bygga till en byggnad så behöver du bygglov.…
Standardbild

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga…
Standardbild

Anläggningar

För att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en…
Rivning av husHus som rivs

Rivningslov

För att få riva byggnader inom ett område med detaljplan…
MarklovFoto på äng och himmel

Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark…
Standardbild

Uteserveringar

Du kan behöva bygglov för att få ställa upp en…
Standardbild

Skyltar

Du behöver bygglov för att uppföra, ändra eller flytta en…