Vad är PBL?

PBL står för plan- och bygglagen. Lagen består av bestämmelser…
Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…

Kontrollansvarig

För de flesta större projekt behöver du anlita en kontrollansvarig…