Standardbild

Plan- och bygglovstaxa

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller gör…
Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…
Standardbild

Vad är PBL?

PBL står för plan- och bygglagen. Lagen består av bestämmelser…
Standardbild

Kontrollansvarig

För de flesta större projekt behöver du anlita en kontrollansvarig…
Ventilation

Ventilationskontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen utövar tillsyn på byggnader för att se…