Visa bara Vanliga frågor från Bygglov och andra lov

Rivning av husHus som rivs
Riva, rivningslov

För att få riva byggnader inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar…

Markförändringar, marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som ändrar markens nivå (+/- 50 cm)…