Bygglov

Ska du bygga nytt, om eller till måste du söka bygglov. Tänk på att lämna in din ansökan i god…

Solceller och solfångare

I många fall får du sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad utan bygglov. Det beror bland annat på…

Nybyggnad

För att uppföra nya byggnader behöver du oftast bygglov. Det kan röra sig om både nybyggnad av bostadshus, fritidshus, lokaler,…

Bygglovsprocessen

Ska du bygga nytt, om eller till behöver du ansöka om bygglov. Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går…

Tillbyggnad

För att bygga till en byggnad så behöver du bygglov. Det kan handla om tillbyggnad av ett bostadshus, en lokal…

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga det du planerar att bygga, men det innebär inte att…

Anläggningar (mur, plank, cistern)

För att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning behöver du bygglov. Anläggningar definieras som ett byggnadsverk som…

MarklovFoto på äng och himmel

Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som ändrar markens nivå (+/- 50 cm)…

Rivning av husHus som rivs

Rivningslov

För att få riva byggnader inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar…

Skyltar

Du behöver bygglov för att uppföra, ändra eller flytta en skylt eller ljusanordning inom ett område som är planlagt. En…

Uteserveringar

Du kan behöva bygglov för att få ställa upp en uteservering. Är du osäker på om din planerade uteservering behöver…