Ändring i brandskyddet

För att göra ändringar i brandskyddet behöver du göra en anmälan. Dessa ändringar avser en förändring av lokalens totala brandskydd,…

Ändring av vatten och avlopp (VA)

Att göra en ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt kräver anmälan.…

Anmälan om rivning

För fastigheter utanför planlagt område så kan du behöva göra en anmälan för att få riva hela eller delar av…

Solceller och solfångare

I många fall får du sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad utan bygglov. Det beror bland annat på…

Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder omfattar uppförande av komplementbyggnader som är maximalt 30 m², tillbyggnad med maximalt 15 m², inredande av ytterligare en bostad…