Solceller och solfångare

I många fall får du sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad utan bygglov. Det beror bland annat på…

Attefallshus och Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder omfattar uppförande av komplementbyggnader som är maximalt 30 m², tillbyggnad med maximalt 15 m², inredande av ytterligare en bostad…

Anmälan om rivning

För fastigheter utanför planlagt område så kan du behöva göra en anmälan för att få riva hela eller delar av…

Ändring av vatten och avlopp (VA)

Att göra en ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt kräver anmälan.…

Ändring i brandskyddet

Du behöver göra en anmälan och få startbesked för att göra ändringar som påverkar brandskyddet. Dessa ändringar avser en förändring…

Installation av hiss

Du behöver göra en anmälan och få startbesked för att installera en ny hiss eller ändra en hiss som redan…

Underhåll av skyddad byggnad

Du behöver göra en anmälan för underhållsåtgärder om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser eller varsamhetsbestämmelser i detaljplanen. Anmälan krävs även om…