Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom ett område som…

Vad är PBL?

PBL står för plan- och bygglagen. Lagen består av bestämmelser om användning av mark, vatten och byggnader. Miljö- och byggnadskontoret…

Kontrollansvarig

För de flesta större projekt behöver du anlita en kontrollansvarig som hjälper dig med att upprätta en kontrollplan och som…

Bygglov

Får jag bygga var som helst?

Var du får bygga styrs av de detalj- och översiktsplaner som är framtagna för mark och vattenområden i kommunen. Miljö-…