Farligt avfallFabrikslokal med farligt avfall

Farligt avfall på företag

Avfall med egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön kallas för farligt avfall. Det kan till exempel…

Avfall från företag

Avfall som uppstår på ditt företag kallas för verksamhetsavfall. Hur du ska sortera verksamhetsavfallet kan du läsa om i Hultsfreds…