Visa bara Vanliga frågor från Tillstånd & tillsyn

Lokaler och markBild på en lokal med fönster
Verksamheter som kräver anmälan

För att skydda människors hälsa ställs det krav på vissa offentliga och hygieniska verksamheters lokaler. Du ska göra en anmälan…

Rivning av husHus som rivs
Riva, rivningslov

För att få riva byggnader inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar…

Markförändringar, marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som ändrar markens nivå (+/- 50 cm)…

Hur söker jag serveringstillstånd?

Kommunen har hand om tillfälliga och stadigvarande serveringstillstånd för dem som önskar servera alkoholhaltiga drycker. Även Polisen måste lämna utlåtanden vid ansökan.…

Bild på cistern
Cisterner och tankar

Ska du installera en cistern måste du se till att cisternen genomgår en installationskontroll och informera miljö- och byggnadsförvaltningen. Här…

Ventilationskontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn på byggnader för att se att fastighetsägaren följer kraven i plan- och bygglagen. Vi kontrollerar…

Brandfarlig varaTända tändstickor
Brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas…

Brandbil
Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en…

Farligt avfallFabrikslokal med farligt avfall
Farligt avfall på företag

Avfall med egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön kallas för farligt avfall. Det kan till exempel…

Avfall från företag

Avfall som uppstår på ditt företag kallas för verksamhetsavfall. Hur du ska sortera verksamhetsavfallet kan du läsa om i Hultsfreds…