Visa bara Vanliga frågor från Tillstånd & tillsyn

Rivning av husHus som rivs
Rivningslov

För att få riva byggnader inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar…

MarklovFoto på äng och himmel
Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som ändrar markens nivå (+/- 50 cm)…

Företagargala 024
Hur söker jag serveringstillstånd?

Kommunen har hand om tillfälliga och stadigvarande serveringstillstånd för dem som önskar servera alkoholhaltiga drycker. Även Polisen måste lämna utlåtanden vid ansökan.…

Bild på cistern
Cisterner för diesel- och eldningsolja

Ska du installera en cistern måste du informera miljö- och byggnadsförvaltningen och se till att cisternen genomgår en installationskontroll. Här…

Ventilationskontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn på byggnader för att se att fastighetsägaren följer kraven i plan- och bygglagen. Vi kontrollerar…

Brandfarlig varaTända tändstickor
Hantering av brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas…

Brandbil
Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en…

Farligt avfallFabrikslokal med farligt avfall
Farligt avfall på företag

Avfall med egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön kallas för farligt avfall. Det kan till exempel…

Avfallsinformation till företag

Avfall som uppstår på ditt företag kallas för verksamhetsavfall. Hur du ska sortera verksamhetsavfallet kan du läsa om i Hultsfreds…

Bild på kanelbullar
Starta en livsmedelsverksamhet

Vill du starta en livsmedelsverksamhet måste du lämna in en anmälan om registrering till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det gäller även…