Bredband

Bra tele- och datakommunikation är viktigt för våra invånare och företagare. Framtiden är redan här och fler och fler upptäcker…

Ansök om planbesked

Kommunen har planmonopol. Det innebär att det bara är kommunen som kan sätta igång och senare anta en detaljplan. Här kan…

Dp Målilla Handelsområde Illustration samråd Detaljplan Målilla Handelsområde Illustration samråd

Detaljplan för “Handelsområde Målilla”

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, den 23 februari 2015. Detaljplanen vann laga kraft…

Bygglov

Får jag bygga var som helst?

Var du får bygga styrs av de detalj- och översiktsplaner som är framtagna för mark och vattenområden i kommunen. Miljö-…