Dp Målilla Handelsområde Illustration samråd Detaljplan Målilla Handelsområde Illustration samråd

Detaljplan för “Handelsområde Målilla”

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Målilla 3:24 och 3:28, Handelsområde Målilla, den 23 februari 2015. Detaljplanen vann laga kraft…

Bygglov

Får jag bygga var som helst?

Var du får bygga styrs av de detalj- och översiktsplaner som är framtagna för mark och vattenområden i kommunen. Miljö-…

Ansöka om detaljplan

Kommunen har planmonopol. Det innebär att det bara är kommunen som kan sätta igång och senare anta en detaljplan. Här kan…

Bredband

Bra tele- och datakommunikation är viktigt för våra invånare och företagare. Framtiden är redan här och fler och fler upptäcker…