Övergångar

Handlingsplan för övergångar

Här hittar du som jobbar inom förskolan eller skolan i Hultsfreds kommun handlingsplan för övergångar mellan och inom verksamheter, stadier…

Bild av blankett och penna för att fylla i närvaro

Handlingsplan för närvarohantering

“Om en elev i grundskolan eller grundsärskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att…