Bild av blankett och penna för att fylla i närvaro

Handlingsplan för närvarohantering

“Om en elev i grundskolan eller grundsärskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att…

Bild av flicka i gungaFlicka i gunga

Handlingsplan för överlämningar

För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete…