Beslut om skriftlig varning

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om skriftlig varning enligt skollagen 5 kap. 11 §. Efter en…

Beslut om anpassad studiegång

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om anpassad studiegång. Skollagen kap. 3 12 § Om det särskilda stödet…

Beslut om integrerad elev

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om integrerad elev enligt skollagen 7 kap. 9 §. ”En elev…

UK-blankett

Här hittar du grundskolans blankett för beslut på Utredningskonferens

Beslut om förlängd skolplikt

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om förlängd skolplikt. Skolpliktens upphörande 12 § Skolplikten upphör vid utgången av…

Beslut om uppskjuten skolplikt

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om uppskjuten skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller…