Beslut om anpassad studiegång

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om anpassad studiegång. Skollagen kap. 3 12 § Om det särskilda stödet…

Beslut om skriftlig varning

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om skriftlig varning enligt skollagen 5 kap. 11 §. Efter en…

Beslut om uppskjuten skolplikt

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om uppskjuten skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller…

Beslut om svenska som andra språk

Här hittar du som rektor en blankett för rektors beslut om svenska som andra språk. Skolförordning (2011:185) 5 kap. Utbildningen…

UK-blankett

Här hittar du grundskolans blankett för beslut på Utredningskonferens