Beslut om skriftlig varning

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om skriftlig varning enligt skollagen 5 kap. 11 §. Efter en…

Beslut om anpassad studiegång

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om anpassad studiegång. Skollagen kap. 3 12 § Om det särskilda stödet…

Beslut om svenska som andra språk

Här hittar du som rektor en blankett för rektors beslut om svenska som andra språk. Skolförordning (2011:185) 5 kap. Utbildningen…