Beslut om skriftlig varning

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om skriftlig varning enligt skollagen 5 kap. 11 §. Efter en…

Beslut om anpassad studiegång

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om anpassad studiegång. Skollagen kap. 3 12 § Om det särskilda stödet…

Beslut om uppskjuten skolplikt

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om uppskjuten skolplikt. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller…

Beslut om förlängd skolplikt

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om förlängd skolplikt. Skolpliktens upphörande 12 § Skolplikten upphör vid utgången av…

Beslut om integrerad elev

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om integrerad elev enligt skollagen 7 kap. 9 §. ”En elev…

Beslut om svenska som andra språk

Här hittar du som rektor en blankett för rektors beslut om svenska som andra språk. Skolförordning (2011:185) 5 kap. Utbildningen…