Beslut om anpassad studiegång

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om anpassad studiegång. Skollagen kap. 3 12 § Om det särskilda stödet…

Beslut om skriftlig varning

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om skriftlig varning enligt skollagen 5 kap. 11 §. Efter en…

Beslut om svenska som andra språk

Här hittar du som rektor en blankett för rektors beslut om svenska som andra språk. Skolförordning (2011:185) 5 kap. Utbildningen…

Beslut om förlängd skolplikt

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om förlängd skolplikt. Skolpliktens upphörande 12 § Skolplikten upphör vid utgången av…

UK-blankett

Här hittar du grundskolans blankett för beslut på Utredningskonferens

Beslut om integrerad elev

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om integrerad elev enligt skollagen 7 kap. 9 §. ”En elev…