Utbildning och arbetsliv

Planen för samverkan skola-arbetsliv är antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, §183/2018.…