Four Hands Joined Together

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete

Här hittar du barn- och utbildningsförvaltningens rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas: “Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra…

Övergångar

Handlingsplan för övergångar

Här hittar du som jobbar inom förskolan eller skolan i Hultsfreds kommun handlingsplan för övergångar mellan och inom verksamheter, stadier…

Rutin för utevistelse vid kyla

Rutiner vad som gäller för utevistelse vid kyla: Varje barns vinterkläder kontrolleras av ansvarig pedagog innan man går ut om…

Anmälan om personuppgiftsincidenter

Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för behandling av personuppgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska du om du råkar ut för…

Incidentrapport vid skolskjuts

Här hittar du en blankett för att anmäla en incident vid skolskjuts till KLT. Du skickar blanketten till KLT, adress…

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att fördela arbetsmiljöuppgifter till barn- och utbildningschefen från 2016-08-01. Vilka uppgifter som ingår ser du…