Four Hands Joined Together

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete

Här hittar du barn- och utbildningsförvaltningens rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas: “Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra…

Utbildning och arbetsliv

Planen för samverkan skola-arbetsliv är antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, §183/2018. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv är ett sätt att utveckla vår…

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att fördela arbetsmiljöuppgifter till barn- och utbildningschefen från 2016-08-01. Barn- och utbildningsnämndens fördelning av arbetsmiljöuppgifter…