Städnormer

Städnorm inom kommunen

Storstädning enligt årsplanering

 • Golvunderhåll en gång per år
 • Damma och torka av ventiler, väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element två gånger per år
 • Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, kommunhuset
 • Fönsterputs årligen på förskola
 • Fönsterputs inom socialförvaltningen hanteras och bekostas av verksamheten själv
 • Arkiv och förråd städas en gång per kvartal

Smittrengöring

 • Golv städas med vanligt allrengöringsmedel (kan även städas med Virkon 1 procent eller 3 procent)
 • Övriga ytor som strömbrytare, dörrhandtag etc. kan avtorkas med Dax ytdesinfektion

Tillägg vid allergistädning – dagligen

 • Damma fria ytor
 • Torr- eller fuktmoppa golv

Ovanstående gäller samtliga verksamheter där städservice utför lokalvård.

Daglig städning

• Torrmoppa eller fuktmoppa korridorer, dagrum samt matrum
• Städa toaletter
• Tillsyn av grundstädningens punkter

Grundstädning/veckostäd

 • Damma och torka av fria ytor
 • Torka av speglar, rutor i dörrar, dörrkarmar, strömbrytare samt interiör på toaletter
 • Dammsugning av entrémattor
 • Torrmoppa eller fuktmoppa golv på kontor och expeditioner

Kundens medverkan

 • Daglig dialog med lokalvården och att skapa fria ytor
 • Sköta pappersinsamling och källsortering
 • Städa material på hyllor samt inne i skåp och lådor
 • Vid behov hjälpa till med lyft av möbler
 • Upphängning av sladdar
 • Upplockning av stå mattor
 • Kafferester, fikarester etc. återställs till pentry, diskmaskin etc.

Ingår inte i städuppdraget

 • Avtorkning av dator och prydnadsföremål
 • Skötsel av blommor
 • Tvätt av mattor/möbelklädsel/gardiner
 • Sabotage eller medveten nedsmutsning
 • Avtorkning/dammsugning av stå mattor

Prioritering vid reducerad personalstyrka – gäller samtliga städområden

 1. Toaletter
 2. Motionshall, dusch och omklädningsrum
 3. Pentry, matsal
 4. Entréer
 5. Tillsynsstädning

Städnorm för förskolan

Storstädning enligt årsplanering

 • Golvunderhåll en gång per år
 • Damma och torka av ventiler, väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element två gånger per år.
 • Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, kommunhuset
 • Fönsterputs årligen på förskola
 • Fönsterputs vartannat år på skolor
 • Fönsterputs inom socialförvaltningen hanteras och bekostas av verksamheten själv
 • Arkiv och förråd städas en gång per kvartal

Smittrengöring

 • Golv städas med vanligt allrengöringsmedel (kan även städas med Virkon 1 procent eller 3 procent.)
 • Övriga ytor som strömbrytare, dörrhandtag etc. kan avtorkas med Dax ytdesinfektion

Tillägg vid allergistädning – dagligen

 • Damma fria ytor
 • Torr- eller fuktmoppa golv

Ovanstående gäller samtliga verksamheter där städservice utför lokalvård.

Daglig städning

 • Torr- eller fuktmoppa samtliga golv som barnen vistats i
 • Städa toaletter och skötrum
 • Tömma papperskorgar vid behov
 • Tillsyn av grundstädningens punkter

Grundstädning/veckostäd

 • Torka av speglar, rutor i dörrar, dörrkarmar, strömbrytare samt interiör på toaletter
 • Torka/damma av fria ytor
 • Torr- eller fuktmoppa golv på expeditioner och kontor
 • Dammsugning av entrématta, samt ett begränsat antal lekmattor efter överenskommelse

Kundens medverkan

 • Daglig dialog med lokalvårdare och skapa fria ytor
 • Torka bord och stolar efter måltider
 • Mattskötselbehov som ligger utanför lokalvårdarens grundstädning
 • Plocka upp stolar och övrigt från golv
 • Städa material på hyllor samt inne i skåp och lådor
 • Vid behov hjälpa till att lyfta möbler
 • Sköta pappersinsamlingen och källsorteringen

Ingår inte i städuppdraget

 • Avtorkning av dator och prydnadsföremål
 • Skötsel av blommor
 • Tvätt av mattor/möbelklädsel/gardiner
 • Borttagning av klotter som inte gått bort i den dagliga städningen
 • Sabotage eller medveten nedsmutsning

Prioritering vid reducerad personalstyrka – gäller samtliga städområden

 1. Toaletter
 2. Pentry, matsal
 3. Entréer
 4. Tillsynsstädning
 5. Dusch och omklädningsrum

Städnorm för låg-och mellanstadiet

Storstädning enligt årsplanering

 • Golvunderhåll en gång per år
 • Damma och torka av ventiler, väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element två gånger per år
 • Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet
 • Fönsterputs årligen på förskola
 • Fönsterputs vartannat år på skolor
 • Fönsterputs inom socialförvaltningen hanteras och bekostas av verksamheten själv
 • Arkiv och förråd städas en gång per kvartal

Smittrengöring

 • Golv städas med vanligt allrengöringsmedel (kan även städas med Virkon 1 procent eller 3 procent)
 • Övriga ytor som strömbrytare, dörrhandtag etc. kan avtorkas med Dax ytdesinfektion

Tillägg vid allergistädning – dagligen

 • Damma fria ytor
 • Torr- eller fuktmoppa golv

Ovanstående gäller samtliga verksamheter där städservice utför lokalvård.

Daglig städning

 • Torrmoppa eller fuktmoppa samtliga golv som barn vistats i
 • Städa toaletter
 • Tömma papperskorgar vid behov
 • Tillsyn av grundstädningens punkter
 • Personalrum och pentry

Grundstädning/veckostäd

 • Torka av speglar, rutor i dörrar, dörrkarmar, strömbrytare samt in-teriör på toaletter
 • Dammsugning av entrémattor
 • Torka/damma av fria ytor
 • Torrmoppa eller fuktmoppa golv på expeditioner och kontor

Kundens medverkan

 • Daglig dialog med lokalvården och att skapa fria ytor
 • Sköta pappersinsamling och källsortering
 • Städa material på hyllor samt inne i skåp och lådor
 • Vid behov hjälpa till med lyft av möbler

Ingår inte i städuppdraget

 • Avtorkning av dator och prydnadsföremål
 • Skötsel av blommor
 • Tvätt av mattor/möbelklädsel/gardiner
 • Borttagning av klotter som inte gått bort i den dagliga städningen
 • Sabotage eller medveten nedsmutsning

Prioritering vid reducerad personalstyrka – gäller samtliga städområden

 1. Toaletter
 2. Gymnastikhall, motionshall, dusch och omklädningsrum
 3. Pentry, cafeteria, matsal
 4. Entréer
 5. Tillsynsstädning
 6. Golv i hemkunskapssalar, slöjdsalar, textilsalar

Städnorm för högstadiet och Hultsfreds gymnasium

Storstädning enligt årsplanering

 • Golvunderhåll en gång per år
 • Damma och torka av ventiler, väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element två gånger per år
 • Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, kommunhuset
 • Fönsterputs årligen på förskola
 • Fönsterputs vartannat år på skolor
 • Fönsterputs inom socialförvaltningen hanteras och bekostas av verksamheten själv
 • Arkiv och förråd städas en gång per kvartal

Smittrengöring

 • Golv städas med vanligt allrengöringsmedel (kan även städas med Virkon 1 procent eller 3procent.)
 • Övriga ytor som strömbrytare, dörrhandtag etc. kan avtorkas med Dax ytdesinfektion

Tillägg vid allergistädning – dagligen

 • Damma fria ytor
 • Torr- eller fuktmoppa golv

Ovanstående gäller samtliga verksamheter där städservice utför lokalvård.

Daglig städning

 • Torrmoppa eller fuktmoppa golv i korridorer och kapphallar
 • Städa toaletter + tillsynsstäd.
 • Tömma papperskorgar vid behov
 • Personalrum och pentry
 • Tillsyn av grundstädningens punkter

Golvstädning

 • Torrmoppa eller fuktmoppa golv i klassrum och grupprum, varannan dag

Grundstädning/veckostäd

 • Torka av speglar, rutor i dörrar, dörrar, dörrkarmar, ovan på elev-skåp, strömbrytare samt interiör på toaletter
 • Dammsugning av entrémattor
 • Torka/damma av fria ytor
 • Torrmoppa eller fuktmoppa golv på kontor och expeditioner

Kundens medverkan

 • Daglig dialog med lokalvården och att skapa fria ytor
 • Sköta pappersinsamling och källsortering
 • Städa material på hyllor samt inne i skåp och lådor
 • Vid behov hjälpa till med lyft av möbler

Ingår inte i städuppdraget

 • Avtorkning av dator och prydnadsföremål
 • Skötsel av blommor
 • Tvätt av mattor/möbelklädsel/gardiner
 • Borttagning av klotter som inte gått bort i den dagliga städningen
 • Sabotage eller medveten nedsmutsning

Prioritering vid reducerad personalstyrka – gäller samtliga städområden

 1. Toaletter
 2. Gymnastikhall, motionshall, dusch och omklädningsrum
 3. Pentry, cafeteria, matsal
 4. Entréer
 5. Tillsynsstädning
 6. Golv i hemkunskapssalar, slöjdsalar, textilsalar

Städnorm för kommunhus och Valhall

Storstädning enligt årsplanering

 • Golvunderhåll en gång per år
 • Damma och torka av ventiler, väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element två gånger per år
 • Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, kommunhuset
 • Fönsterputs årligen på förskola
 • Fönsterputs inom socialförvaltningen hanteras och bekostas av verksamheten själv
 • Arkiv och förråd städas en gång per kvartal

Smittrengöring

 • Golv städas med vanligt allrengöringsmedel (kan även städas med Virkon 1 procent eller 3 procent)
 • Övriga ytor som strömbrytare, dörrhandtag etc. kan avtorkas med Dax ytdesinfektion

Tillägg vid allergistädning – dagligen

 • Damma fria ytor
 • Torr- eller fuktmoppa golv

Ovanstående gäller samtliga verksamheter där städservice utför lokalvård.

Daglig städning

 • Torrmoppa eller fuktmoppa korridorer och allmänna golvytor
 • Städa toaletter
 • Tömma papperskorgar vid behov
 • Trapphus vid receptionen
 • Tillsyn av grundstädningens punkter

Grundstädning/veckostäd

 • Torrmoppa eller fuktmoppa kontor och expeditioner
 • Torka av speglar, rutor i dörrar, dörrkarmar och strömbrytare samt interiör på toaletter
 • Dammsugning av entrémattor
 • Damma och torka av fria ytor på kontor och expeditioner
 • Trapphus (stora trappan i kommunhuset ingår i daglig städning)
 • Omklädningsrum

Kundens medverkan

 • Daglig dialog med lokalvården och att skapa fria ytor
 • Sköta pappersinsamling och källsortering
 • Städa material på hyllor samt inne i skåp och lådor
 • Upphängning av sladdar
 • Kaffemuggar, fikarester etc. återställs till pentry, diskmaskin etc.
 • Upplockning av stå mattor inför städning
 • Hålla ordning efter sig i personalkök/pentry

Ingår inte i städuppdraget

 • Avtorkning av dator och prydnadsföremål
 • Skötsel av blommor
 • Avtorkning/dammsugning av stå mattor
 • Tvätt av mattor/möbelklädsel/gardiner

Prioritering vid reducerad personalstyrka – gäller samtliga städområden

 1. Toaletter
 2. Pentry, cafeteria, matsal
 3. Entréer
 4. Tillsynsstädning
 5. Dusch, omklädnings och motionshall