dator

Har du koll på personuppgifterna?

Många oss behandlar personuppgifter på något sätt i vårt arbete. Men vad är egentligen en personuppgift? Vem har ansvar för…

Dator ur digital kompetens

Hur ser din digitala vardag ut?

Eutvecklingskontoret har tagit fram en så kallad nanolearningkurs som alla kommer att få ta del av via sin mejl. Först…

Arbetsyta i Teams

Vi tipsar om Teams!

Några praktiska tips! Visa dina favorit-team och dina favoritkanaler genom att välja “Visa” som finns till höger om varje Team-…

BjörnnässlinganBjörnnässlingan, en av våra vackra leder i kommunen.Foto: Alexander Hall

Kom ihåg att röra på dig i dessa tider

Coronaviruset har gjort att vardagen har förändrats. Många är hemma mer än förut och behöver ta ett större ansvar själva…