Kristina Ankarhamn Råsmark

Möt Kristina Ankarhamn Råsmark

Hallå där Kristina Ankarhamn Råsmark, tidigare biträdande barn- och utbildningschef som den 1 augusti tillträdde sin nya tjänst som chef…

Mattias Westrin framför Hultsfreds gymnasiumEnergiingenjör Mattias Westrin är en av dem som arbetar med projektet.

Pilotprojekt för att minska energianvändning

Hur mycket energi kan vi egentligen spara genom att se till att dörrar och fönster är ordentligt stängda eller genom…

Matilda Trawtschenko i Lindblomsskolans kök.Matilda Trawtschenko arbetar med specialkost på Lindblomsskolan och har haft mycket nytta av verktyget.

Digitala verktyg minskar matsvinn och sparar arbete

Hultsfreds kommun arbetar för att minska matsvinnet i skolorna. Som en del av det har en rutin skapats där den…