Inloggning till självservice

Du använder samma inloggningsuppgifter till självservice som du använder för att logga in på datorn på din arbetsplats. Har du…

Flextid

Flexibel arbetstid innebär att den anställde själv får större möjlighet att styra sin arbetstid. Detta medför ökad frihet men därmed…

Tidplan för löner

Senast den 10 varje månad måste pappersunderlag för löneutbetalningar vara hos lönehandläggarna. Kommer det in senare kan vi inte garantera…

Rapportering av sjukfrånvaro

Tillsvidareanställda, visstidsanställda och timvikarier rapporterar själva in sin sjukfrånvaro i Självservice – om den är kortare än en vecka. Längre…

Traktamente och körjournal

Alla inrikes traktamenten och körjournaler läggs in i Självservice. Om du är gravid och reser efter 7:e graviditetsmånaden, gäller inte…

Semestertimmar

I ackumulatorn för innestående semestertimmar (finns under rubriken Sem/Ötid mm), visas antalet i hundradelar och inte faktiska minuter. Står det…

Ändring av kontofördelning

Vill du ändra på en kontofördelning, gå in på ‘Mina anställda’ under Kontering och välj Konto/Proc. Är du personalredogörare eller…

Färdtid

Färdtid utbetalas när du är på en inrikes resa och är längre än 50 kilometer utanför din vanliga verksamhetsort. Den utbetalas…

Byta behörighet i Självservice

Är du ny som chef, personalredogörare, controller eller HR-konsult? Då kan du få en utökad behörighet i Självservice. Fyll i…

Bevilja semestertimmar

När du ska bevilja semestertimmar och din medarbetare inte har tillräckligt med omvandlade timmar än, markeras posten orange och du…