Tidplan för löner

Senast den 10 varje månad måste pappersunderlag för löneutbetalningar vara…

Flextid

Flexibel arbetstid innebär att den anställde själv får större möjlighet…

Färdtid

Färdtid utbetalas när du är på en inrikes resa och är…

Semestertimmar

I ackumulatorn för innestående semestertimmar (finns under rubriken Sem/Ötid mm),…