Standardbild

Tidplan för löner

Senast den 10 varje månad måste pappersunderlag för löneutbetalningar vara…
Standardbild

Flextid

Flexibel arbetstid innebär att den anställde själv får större möjlighet…
Standardbild

Färdtid

Färdtid utbetalas när du är på en inrikes resa och är…
Standardbild

Semestertimmar

I ackumulatorn för innestående semestertimmar (finns under rubriken Sem/Ötid mm),…