Tidplan för löner

Senast den 10 varje månad måste pappersunderlag för löneutbetalningar vara hos lönehandläggarna. Kommer det in senare kan vi inte garantera…

Sjukfrånvaro

Sjukdom Vid sjukdom utbetalas sjuklön från oss de 14 första kalenderdagarna. Först blir det ett karensavdrag som är en daglön multiplicerat (*) med tjänstledighetskoefficienten.…

Flextid

Flexibel arbetstid innebär att den anställde själv får större möjlighet att styra sin arbetstid. Detta medför ökad frihet men därmed…

Traktamente och körjournal

Alla inrikes traktamenten och körjournaler läggs in i Självservice. Om du är gravid och reser efter 7:e graviditetsmånaden, gäller inte…

Färdtid

Färdtid utbetalas när du är på en inrikes resa och är längre än 50 kilometer utanför din vanliga verksamhetsort. Den utbetalas…

Semestertimmar

I ackumulatorn för innestående semestertimmar (finns under rubriken Sem/Ötid mm), visas antalet i hundradelar och inte faktiska minuter. Står det…

Byta behörighet i Självservice

Är du ny som chef, personalredogörare, controller eller HR-konsult? Då kan du få en utökad behörighet i Självservice. Fyll i…

Ändring av kontofördelning

Vill du ändra på en kontofördelning, gå in på ‘Mina anställda’ under Kontering och välj Konto/Proc. Är du personalredogörare eller…

Bevilja semestertimmar

När du ska bevilja semestertimmar och din medarbetare inte har tillräckligt med omvandlade timmar än, markeras posten orange och du…